Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2014

07:21

October 19 2013

04:53
8324 7f56 500

malformalady:

The Death’s Head Hawk’s Moth (Acherontia atropos) is a large hawk moth with a wingspan of 90–130 mm.The moth also has numerous other unusual features. It has the ability to emit a loud squeak if irritated. The sound is produced by expelling air from its proboscis. It often accompanies this sound with flashing its brightly marked abdomen in a further attempt to deter its predators. It is commonly observed raiding beehives for honey at night.

Photo credit: Igor Siwanowicz

Reposted byZombieGigolowtfpanterakrybuszoraxdieselmower

May 12 2013

06:15
7217 507c 500

Lesser Batwing (Atrophaneura aidoneus) is a member of the family papilionidae from Australasia. Atrophaneura aidoneus is black and has a wingspan of about 9–12 cm. The body has a red haircoat and females are dark-brown or black. The veins are bordered by white or yellow colour.

Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viasober sober

April 15 2013

21:36
1076 cd32 500

fox-trickery:

cheaptime:

wow.

HAVE SOME CANDY

Reblogging this for mom, who’s a fellow Mantis addict

Reposted bywtfpanteraKatarzynaa

November 25 2012

MerelyGifted
04:57

November 16 2012

MerelyGifted
03:12
Wszystko zaczęło się od prostej obserwacji. Shameem, żona indyjskiego naukowca Mohameda Babu zauważyła, że mrówki, które w kuchni wypiły kroplę rozlanego mleka zrobiły się białe. Nie całkiem – bielutkie były ich odwłoki. A wszystko dlatego, że pokryte są one cienkim oskórkiem, spod którego prześwituje to, co mrówka zjadła.

Zainspirowany tym pan Babu przygotował specjalne danie – wodę z cukrem i barwnikami spożywczymi. Krople cieczy naniósł na parafinową płytę, by woda nie rozlewała się. Całość ustawił w ogrodzie i zrobił to niesamowite zdjęcie. A przy okazji zaobserwował, że mrówki zdecydowanie wolą jasne kolory - chętniej piły żółte i czerwone krople krzywo patrząc na niebieskie i zielone.

fot. Mohamed Babu
Reposted fromkanusia kanusia viahappykokeshi happykokeshi

September 30 2012

MerelyGifted
00:37

August 30 2012

MerelyGifted
02:52

Long Exposure Photos of Fireflies

Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viaAluslaw Aluslaw

August 22 2012

04:21
0853 de6a 500

Golden tortoise beetle from dear Edosan

Reposted byrepostedfrombrzozaVinrolinodoprawdyoskiincaraGoatSaper300JasiuuugurskitrikkEris666amfibijne

April 23 2012

MerelyGifted
06:32
frond-bicycle-riding mantis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl